Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUSIŃSKA

Aktualność danych:

MIKUSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (19 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKUSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2893. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • małopolskie6 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • wielkopolskie19 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: