Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUSZEWSKA

Aktualność danych:

MIKUSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (109 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 290 osób, z czego:

290

kobiet

Męska forma nazwiska to MIKUSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2676. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie10 kobiet

 • mazowieckie20 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie109 kobiet

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie43 kobiety

 • świętokrzyskie18 kobiet

 • wielkopolskie14 kobiet

 • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).