Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIKUSZEWSKI

Aktualność danych:

MIKUSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (97 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 280 osób, z czego:

2

kobiety

278

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MIKUSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2663. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIKUSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • łódzkie5 mężczyzn

 • małopolskie4 mężczyzn

 • mazowieckie23 mężczyzn

 • opolskie3 mężczyzn

 • podkarpackie97 mężczyzn

 • pomorskie7 mężczyzn

 • śląskie53 mężczyzn

 • świętokrzyskie24 mężczyzn

 • wielkopolskie14 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).