Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MIL

Aktualność danych:

MIL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (152 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 585 osób, z czego:

287

kobiet

298

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2679. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2643. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MIL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 31 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubelskie83 mężczyzn, 69 kobiet

  • łódzkie8 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie68 mężczyzn, 73 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie37 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).