Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILACHOWSKI

Aktualność danych:

MILACHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

55

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MILACHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILACHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie18 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie28 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).