Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILAK

Aktualność danych:

MILAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 230 osób, z czego:

116

kobiet

114

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie45 mężczyzn, 46 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).