Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILANCEJ

Aktualność danych:

MILANCEJ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 43 osoby, z czego:

17

kobiet

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.65.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILANCEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).