Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILANIUK

Aktualność danych:

MILANIUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (195 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 285 osób, z czego:

135

kobiet

150

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2791. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILANIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie107 mężczyzn, 88 kobiet

  • mazowieckie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).