Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILANOWICZ

Aktualność danych:

MILANOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

78

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILANOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie30 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).