Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILARSKA

Aktualność danych:

MILARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (98 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 238 osób, z czego:

238

kobiet

Męska forma nazwiska to MILARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2728. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie98 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie5 kobiet

 • podkarpackie4 kobiety

 • pomorskie33 kobiety

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie26 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).