Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILART

Aktualność danych:

MILART – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

57

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILART w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubelskie25 mężczyzn, 29 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).