Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILASZ

Aktualność danych:

MILASZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (75 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

48

kobiet

60

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.8.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie43 mężczyzn, 32 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).