Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCAREK

Aktualność danych:

MILCAREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (29 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

65

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2889. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCAREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • kujawsko-pomorskie12 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubuskie10 mężczyzn, 9 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).