Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZAK

Aktualność danych:

MILCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

86

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.34.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2877. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie38 mężczyzn, 49 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).