Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZANOWSKA

Aktualność danych:

MILCZANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (282 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 578 osób, z czego:

578

kobiet

Męska forma nazwiska to MILCZANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2388. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie52 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie22 kobiety

 • mazowieckie14 kobiet

 • opolskie15 kobiet

 • podkarpackie282 kobiety

 • pomorskie20 kobiet

 • śląskie38 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: