Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZARSKA

Aktualność danych:

MILCZARSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (245 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 500 osób, z czego:

500

kobiet

Męska forma nazwiska to MILCZARSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2466. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZARSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 kobiet

 • kujawsko-pomorskie12 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • łódzkie102 kobiety

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie245 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podlaskie14 kobiet

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).