Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZEWSKA

Aktualność danych:

MILCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (60 osób), pomorskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 245 osób, z czego:

245

kobiet

Męska forma nazwiska to MILCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2721. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie6 kobiet

 • kujawsko-pomorskie60 kobiet

 • lubuskie23 kobiety

 • łódzkie12 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie19 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie60 kobiet

 • śląskie8 kobiet

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).