Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZUK

Aktualność danych:

MILCZUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (135 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 213 osób, z czego:

107

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2859. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie74 mężczyzn, 61 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).