Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZYŃSKA

Aktualność danych:

MILCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

164

kobiety

Męska forma nazwiska to MILCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2802. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • pomorskie15 kobiet

  • śląskie16 kobiet

  • wielkopolskie69 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).