Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILCZYŃSKI

Aktualność danych:

MILCZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (66 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

157

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MILCZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2784. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILCZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie8 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie66 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).