Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILDE

Aktualność danych:

MILDE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 214 osób, z czego:

109

kobiet

105

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2836. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILDE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 mężczyzn, 14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 20 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie15 mężczyzn, 10 kobiet

 • pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie11 mężczyzn, 13 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: