Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILDNER

Aktualność danych:

MILDNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (127 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 257 osób, z czego:

144

kobiety

113

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.27.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2822. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2828. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILDNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie14 mężczyzn, 22 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie54 mężczyzn, 73 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).