Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILECKA

Aktualność danych:

MILECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

kobiety

Męska forma nazwiska to MILECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie27 kobiet

 • łódzkie30 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie14 kobiet

 • podkarpackie12 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie4 kobiety

 • świętokrzyskie3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie44 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: