Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILECKI

Aktualność danych:

MILECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 171 osób, z czego:

171

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MILECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2770. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie21 mężczyzn

 • łódzkie17 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn

 • mazowieckie15 mężczyzn

 • podkarpackie16 mężczyzn

 • pomorskie11 mężczyzn

 • świętokrzyskie6 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

 • wielkopolskie45 mężczyzn

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).