Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILEJ

Aktualność danych:

MILEJ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (344 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 721 osób, z czego:

359

kobiet

362

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2607. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2579. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn, 11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie23 mężczyzn, 28 kobiet

 • łódzkie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • małopolskie43 mężczyzn, 37 kobiet

 • mazowieckie174 mężczyzn, 170 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • śląskie33 mężczyzn, 31 kobiet

 • świętokrzyskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie30 mężczyzn, 30 kobiet

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: