Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILEJCZAK

Aktualność danych:

MILEJCZAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (27 osób), wielkopolskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

47

kobiet

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.34.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2919. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILEJCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).