Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILEJSKA

Aktualność danych:

MILEJSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (166 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 357 osób, z czego:

357

kobiet

Męska forma nazwiska to MILEJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2609. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILEJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie49 kobiet

 • lubelskie3 kobiety

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie18 kobiet

 • mazowieckie19 kobiet

 • opolskie11 kobiet

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie166 kobiet

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: