Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILEJSKI

Aktualność danych:

MILEJSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (183 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 327 osób, z czego:

327

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MILEJSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2614. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILEJSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie45 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie5 mężczyzn

 • małopolskie11 mężczyzn

 • mazowieckie17 mężczyzn

 • opolskie14 mężczyzn

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie183 mężczyzn

 • świętokrzyskie8 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

 • wielkopolskie3 mężczyzn

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: