Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILEK

Aktualność danych:

MILEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 118 osób, z czego:

65

kobiet

53

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2901. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie25 mężczyzn, 30 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).