Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILERSKA

Aktualność danych:

MILERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (33 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 69 osób, z czego:

69

kobiet

Męska forma nazwiska to MILERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • pomorskie9 kobiet

  • śląskie33 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).