Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILERT

Aktualność danych:

MILERT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

19

kobiet

22

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2919. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubelskie3 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).