Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILEWCZYK

Aktualność danych:

MILEWCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (646 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 820 osób, z czego:

397

kobiet

423

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2569. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2518. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILEWCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie344 mężczyzn, 302 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).