Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILIŃSKA

Aktualność danych:

MILIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (68 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 340 osób, z czego:

340

kobiet

Męska forma nazwiska to MILIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2626. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie37 kobiet

 • lubuskie5 kobiet

 • łódzkie68 kobiet

 • mazowieckie17 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie16 kobiet

 • śląskie27 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie9 kobiet

 • wielkopolskie53 kobiety

 • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).