Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILIK

Aktualność danych:

MILIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (221 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 690 osób, z czego:

362

kobiety

328

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2604. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2613. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie25 mężczyzn, 20 kobiet

 • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 17 kobiet

 • lubelskie5 mężczyzn, 13 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie114 mężczyzn, 107 kobiet

 • podkarpackie9 mężczyzn, 9 kobiet

 • podlaskie19 mężczyzn, 16 kobiet

 • pomorskie8 mężczyzn, 14 kobiet

 • śląskie74 mężczyzn, 66 kobiet

 • świętokrzyskie16 mężczyzn, 14 kobiet

 • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: