Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILISZEWSKI

Aktualność danych:

MILISZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

125

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MILISZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILISZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn

  • lubuskie14 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn

  • podlaskie32 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).