Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILISZKIEWICZ

Aktualność danych:

MILISZKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

72

kobiety

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2894. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILISZKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubelskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • mazowieckie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).