Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILITOWSKA

Aktualność danych:

MILITOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 170 osób, z czego:

170

kobiet

Męska forma nazwiska to MILITOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILITOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie37 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie11 kobiet

  • wielkopolskie72 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).