Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILKOWSKA

Aktualność danych:

MILKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (105 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 321 osób, z czego:

321

kobiet

Męska forma nazwiska to MILKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2645. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie21 kobiet

 • lubelskie13 kobiet

 • lubuskie26 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • mazowieckie30 kobiet

 • pomorskie105 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie30 kobiet

 • wielkopolskie18 kobiet

 • zachodniopomorskie28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).