Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MILKOWSKI

Aktualność danych:

MILKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 294 osoby, z czego:

4

kobiety

290

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MILKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2651. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MILKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn

  • lubelskie12 mężczyzn

  • lubuskie23 mężczyzn

  • mazowieckie35 mężczyzn

  • pomorskie86 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie31 mężczyzn

  • wielkopolskie15 mężczyzn

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).