Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MOHAN

Aktualność danych:

MOHAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie zachodniopomorskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 50 osób, z czego:

12

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2957. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2895. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MOHAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: