Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MOREIRA

Aktualność danych:

MOREIRA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (3 osoby), małopolskim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 44 osoby, z czego:

19

kobiet

25

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.76.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2950. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2908. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MOREIRA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL