Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUŁYK

Aktualność danych:

MUŁYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

61

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUŁYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie34 mężczyzn, 30 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).