Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUŃKO

Aktualność danych:

MUŃKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (105 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 223 osoby, z czego:

119

kobiet

104

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2804. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2822. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUŃKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie52 mężczyzn, 53 kobiety

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie19 mężczyzn, 27 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: