Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUŚ

Aktualność danych:

MUŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (235 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 499 osób, z czego:

244

kobiety

255

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2679. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2671. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie33 mężczyzn, 22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn, 13 kobiet

 • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie26 mężczyzn, 16 kobiet

 • mazowieckie22 mężczyzn, 15 kobiet

 • opolskie11 mężczyzn, 7 kobiet

 • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie118 mężczyzn, 117 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).