Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCA

Aktualność danych:

MUCA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (150 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 293 osoby, z czego:

138

kobiet

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2785. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2771. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie82 mężczyzn, 68 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie21 mężczyzn, 16 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).