Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHACKA

Aktualność danych:

MUCHACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (9 osób), świętokrzyskim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 42 osoby, z czego:

42

kobiety

Męska forma nazwiska to MUCHACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie9 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • śląskie8 kobiet

  • świętokrzyskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).