Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHACKI

Aktualność danych:

MUCHACKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (11 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUCHACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie2 mężczyzn

  • małopolskie7 mężczyzn

  • mazowieckie11 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • świętokrzyskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).