Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHAJER

Aktualność danych:

MUCHAJER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (108 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 270 osób, z czego:

140

kobiet

130

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2783. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHAJER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • małopolskie25 mężczyzn, 28 kobiet

  • mazowieckie12 mężczyzn, 14 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie19 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie48 mężczyzn, 60 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: