Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHALSKA

Aktualność danych:

MUCHALSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (19 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

76

kobiet

Męska forma nazwiska to MUCHALSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2847. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHALSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie9 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie19 kobiet

  • świętokrzyskie10 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).