Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MUCHALSKI

Aktualność danych:

MUCHALSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (18 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 84 osoby, z czego:

84

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MUCHALSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MUCHALSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn

  • świętokrzyskie18 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).